Bloke Çek

(Blocked check) Keşidecisi tarafından ödenmesinin durdurulduğu çeke denir. Bankacılıkta bankanın provizyon ver­diği ve karşılığının bulunduğunu belirt­tiği çeklere de bloke çek denir.