Bölgesel Kalkınma

(Regional development) Bir ülkede böl­geler arasındaki ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasının ve gideril­mesi için gösterilen ekonomik faaliyet bölgesel kalkınma başlığı altında yü­rütülür. Ekonomi yönetimleri, bölgesel kalkınma için teşvik önlemleri uygula­yabilir ve gelişen bölgelerin altyapıları­nı geliştirecek önlemler alır. Türkiye’de bölgesel kalkınma için 1967 yılından sonra alınan önlemler beklenen sonuç­ları vermemiştir.