Bölgesel Pazarlama

(Regional marketing) Ulusal paza­rın belirli bir bölümünde o bölgenin insanlarının yaşayan kültürünü, ihti­yaçlarını, ekonomik durumunu ve ilgi alanlarını dikkate alarak satış yapmayı amaçlayan pazarlama yöntemidir.