Bölgesel Planlama

(Regional planning) Bir bölgenin kal­kınmasını gerçekleştirmek için uygu­lanması öngörülen, politikalar, strateji­ler ve projeler bütünüdür.