Bölme

(Divestiture) Ortaya çıkan veya çıkabi­lecek rekabet sorunlarının giderilmesi­ne yönelik olarak ilgili teşebbüslerin be­lirli bir mal varlığını, işletmesini veya bir iş kolunu bünyelerinden ayırarak başka teşebbüslere devretmesi ile bir teşebbü­sün kontrolünü sağlayan hisselerin dev­redilmesi gibi uygulamalar bölme veya ayırma olarak ifade edilmektedir.