Borç Hesapları

(Accounts payable) İşletmenin üretim için satın aldığı hammadde ve diğer malzemelerden kaynaklanan kısa va­deli senetsiz borçlardır. Bilançoda cari borçların ilk kalemi olarak gösterilir.