Borç / Öz Sermaye Oranı

(Debt ratio) Kısaca borç oranı da dene­bilir. Şirketin, işletme sermayesinin ve yatırımlarının finansman ihtiyacının dış kaynaklardan mı (borç) yoksa iç kaynak­lardan mı (özsermaye) karşıladığını gös­terir. Dış kaynağın maliyetinin öz kaynak­lara göre daha yüksek olması durumunda bu oranın düşük olması tercih edilir.