Borç Senedi

(Bill of debt, note payable) Borçlu tara­fından alacaklıya yapılacak olan öde­meyi veya verilecek herhangi bir şeyi gösteren bir belgedir.