Bordro

(Payroll) Genel anlamı ile bir hesap sonucunu ayrıntılı olarak gösteren bel­geye verilen ad olsa da bu terim günü­müzde ücret veya maaş ödemelerinin hesaplandığı liste için kullanılmaktadır. Bordroda brüt maaş, vergi ödemeleri ve diğer kesintiler ile net maaş ayrı ayrı sütunlarda gösterilir.