Boykot

(Boycott) Belli bireyler veya teşebbüslerle iş yapmamaya yönelik anlaşmalar boykot olarak adlandırılmakta ve özellikle boykot yapan teşebbüsler piyasa gücüne sahipse bu davranışları yasaklanabilmektedir. Bu şekildeki grup boykotları örneğin bir fiyat tespiti anlaşmasına yönelik olarak kulla­nılıyor olabilir. Buna göre, bazı rakipler, belli koşulları yerine getirmedikleri süre­ce diğerleri ile iş yapmamaya karar vere­cek ve bu da fiyat düzeylerinde bir artışı beraberinde getirecektir. Boykot kelimesi İrlanda’da çiftçilerin bir toprak sahibinin temsilcisi olan Charles Boycott’a karşı 1880 yılında uyguladığı eylemden sonra yaygınlaşmıştır.