Bugünkü Değer

(Present value) Belirli bir dönem so­nunda sağlanacak bir nakit akımının şimdiki değeridir.