Buluşsal Öğrenme

(Heuristic learning) Deney, gözlem, değerlendirme ya da deneme-yanılma metotlarının sonuçlarından geliştirilen öğrenme stratejisidir.