Bulut Pazar Yeri

(Cloud marketplace) Bireylerin ve şir­ketlerin uygulama, program ve benzer­lerini satın alabilecekleri bulut adresi­dir. Bilgisayar ve internet dünyasının bütün büyük şirketlerinin bu pazar ye­rinde sanal mağazaları vardır.