Bütçe Açığı

(Budget deficit) Bütçe harcamaları­nın, bütçe gelirlerinden fazla olması ile bütçe açığı ortaya çıkar. Türkiye’de devlet bütçeleri 30’lı yıllar dışında hep açık vermiştir. Kamu yatırımlarındaki artıştan kaynaklanan açıklar, sonraki dönemlerde ekonominin büyümesi ve buna paralel olarak vergi gelirlerinin artması ile dengelenmiştir.

Bütçe açıkları borçlanma ile karşılandı­ğında iç borç yükü artar. İç borç anapa­ra ve faiz ödemelerinin artması ise me­mur maaşlarına ve kamu yatırımlarına ayrılacak kaynakları azaltır. Bu süreç sonunda ekonomi durgunluk yaşaya­bilir. Bütçe açığı para basılarak karşı­landığında ise enflasyonun yükselmesi tehlikesi ortaya çıkar.