Bütçe Dengesi

(Balance of budget) Bütçe dengesi, bütçe gelirleri ile giderlerinin eşit olması demektir. Giderler, gelirlerden fazla ol­duğunda bütçe açığı ortaya çıkar. Gelir­ler, giderleri aştığında ise bütçe “fazla” verdi denir.