Bütçe Harcamaları

(Budget expenditures) Bütçenin uy­gulaması sırasında yapılan harcama­lar ekonomik ayrıma göre aşağıdaki üç başlık altında incelenir:

- Personel maaşlarını da içeren cari harcamaların, bütçenin toplamına oranı devletin memurlara ödediği ay­lıkların düzeyini yansıtır. Devletin cari harcamaları kamu tüketimine yönelik­tir. Cari harcamaların, toplam harca­malara oranının artması olumsuz bir göstergedir.
  • Transfer harcamaları, iç ve dış borç faiz ödemelerinden ve bir mal ve hizmet karşılığı olmayan ödemelerden oluşur. Transfer harcamalarının artması da olumsuz bir gösterge olarak kabul edi­lir. Çünkü bu harcamalar, devletin bir mal ve hizmet alımı karşılığında olmak­sızın yaptığı harcamalardır.
  • Yatırım harcamaları kamu yatırımları­na ayrılan kaynakların düzeyini gösterir. Cari harcamaların ve transfer harcama­larının artışı, kamu yatırımlarına ayrı­lan kaynakların azalmasına yol açar. Kamu harcamalarının işlevsel ayrımı, savunma, eğitim ve sağlık alanlarına yapılan harcamayı gösterir. Eğitim ve sağlık harcamalarının, bütçe harcama­larına oranının düşmesi uzun vadeli büyüme potansiyelini düşürür. İdari ay­rıma bakıldığında bakanlıklara ve diğer katma bütçeli kuruluşlara ne kadar öde­nek ayrıldığı görülebilir. Bu konularda­ki göstergeler, içinde bulunulan yıla ait bütçe gerekçesinden sağlanabilir.