Bütünsel Pazarlama İletişimi

(Integrated marketing communication) Pazarlama işlevinde aşırı uzman­laşma eğilimine karşı geliştirilmiş bir kavramdır. Reklam, halkla ilişkiler, satış ve doğrudan pazarlama gibi çok sayıda pazarlama işlevlerinin birbiri ile uyumlu şekilde çalışmasını sağla­mak üzere geliştirilmiştir. Bütünsel pa­zarlama iletişiminin uygulanmasında bölümler arası iletişimin güçlendiril­mesi ve bu iletişimin müşteri ile olan ilişkilere paralel bir şekilde yürütülme­si amaçlanır. Bu yöntemin merkezinde satış işlevi değil müşteriler ve onların tercihleri vardır ve her türlü iletişim çift yönlü olarak yürütülür.