Buzz Marketing

Türkçeye vızıltı, fısıltı veya dedikodu olarak çevrilen İngilizce “buzz” kelime­si, yeni ortaya çıkan moda kavramları tanımlamak için de kullanılmaktadır. Bu pazarlama yönteminde insanların yeni ve moda haline gelen ürünlere eği­limlerinden yararlanılarak olumlu iz­lenimin hızla yayılması amaçlanmak­tadır. Bu pazarlama tarzında ağızdan ağıza ve viral pazarlamanın bazı özel­likleri kullanılmaktadır. Ancak bu yön­temde ürün hakkındaki konuşmaları tetikleyen ve yaygınlaştıran bir güncel olay, fikir veya tartışma ön plandadır.