C Grubu

(Group C) Satıcının taşıma sözleşme­siyle kayıp, hasar ve yüklemeden doğabi­lecek ek harcamaları üstlenmediği, mal bedeli ve taşıma (CFR), mal bedeli, sigor­ta ve taşıma (CIF), taşıma bedeli belirli bir yere kadar ödenmiş (CPT) ve sigorta dahil taşıma belli bir yere kadar ödenmiş (CIP) gibi uluslararası teslim biçimle­rinin yer aldığı ana gruplardan biridir. Bu gruptaki teslim şekilleri Incoterms 2020’de de yerlerini korumuşlardır.