C Tipi Antrepo

(Type C warehouse) İşleten ve kulla­nan kişinin aynı olduğu, eksik çıkan eşyadan işletmenin sorumlu tutulduğu ve güvence vermek zorunda bulunduğu özel bir antrepo türüdür.