Çalışma Ekonomisi

(Labour economics) Ekonominin, işçi-işveren ilişkilerini ve emek piyasa­sının işleyişini inceleyen alt dalıdır. 1980’den önce bu konular iktisat ve ekonomi fakültelerinin sosyal siyaset kürsülerinde ele alınırken daha sonra “çalışma ekonomisi” ayrı bir bilim dalı olarak yaygınlaşmıştır.