Çalışma Grubu

(Account group) Reklam ajansında be­lirli bir müşteri için hazırlanan reklam projesinde görev alan ve ajansın strate­ji, medya planlaması, araştırma, yaratı­cı bölüm ve trafik gibi çeşitli bölümle­rinde çalışan kişilerden oluşan karma ekiptir.