Çalışma Süreleri

(Working hours) Çalışma süreleri, iş­çilerin işveren hesabına çalıştıkları ve buna karşılık ücrete hak kazandıkları zaman parçasını tanımlar. Çalışma sü­releri sosyal kanunlarla birçok yönden sınırlanmıştır. Ayrıca hizmet akitleriyle ve toplu sözleşmelerle çalışma sü­releri yasanın belirttiği sürenin altına indirilebilir. 19. yüzyılın ilk yarısında, işçilerin günlük çalışma süreleri 16 sa­ate kadar uzayabilmekteydi. Kadınların ve çocukların zor koşullarda çalıştırıl­dıkları görülmekteydi. 1860’dan sonra işçiler sendikaları ile birlikte çalışma sürelerinin kısaltılması için mücadele ettiler. 20. yüzyılın başında günlük se­kiz saatlik çalışma süresi önce sanayi­leşmiş ülkelerde daha sonra diğer ülke­lerde yaygınlaşmaya başladı.