Canlandırma Politikası

(Pump priming policy) Durgunluk dö­nemlerinde ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapılan hükümet harcamaları, vergi ve faiz indirimleridir. Keynesyen ekonomi anlayışının benimsenmesin­den önce ABD Başkanı Roosevelt’in Büyük Kriz sırasında ve 30’lu yıllarda uyguladığı ekonomik politika ile kamu harcamaları borçlanılarak artırılmış ve ekonominin canlanması hedeflenmiştir.