Çapa

(Nominal anchor) Ekonomi yönetimin­de bazı ekonomik büyüklükler referans olarak alınabilir. Örneğin kur düzey­leri çapa olarak alındığında ve merkez bankası bu konuda bir taahhüt altına girdiğinde fiyat, yatırım ve dış ticaret politikaları kur politikasının çerçeve­sinde düzenlenir. Bu tür bir çapa ile ilgili taahhüdün gerçekleşeceğine güven du­yulmuyorsa seçilen büyüklük çapa nite­liğini kaybeder. Parasal büyüklükler, faiz oranları, enflasyon ve büyüme gösterge­leri de çapa olarak kullanılabilir. Türki­ye’de 2000 yılında döviz kurunun çapa olarak kullanılmasından sonra 2001 Krizi yaşanınca, sonraki hükümetler ve TCMB yönetimleri döviz kurunu çapa olarak kullanmadı. Bu terimin çıpa ola­rak kullanılması yazım hatasıdır.