Çapraz Kur

(Cross rate) Uluslararası piyasalarda genellikle döviz kurları ABD doları ile yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edildiği için, ABD dola­rı dışındaki iki para birimi arasındaki değişim oranı bunların ABD doları cin­sinden fiyatlarına göre dolaylı olarak hesaplanabilmektedir. Çapraz kur, iki yabancı para ve bu iki paranın her biri­nin bir üçüncü yabancı para (genellikle ABD doları) ile arasındaki parite olarak tanımlanan döviz değişim kurudur. Di­ğer bir ifadeyle, iki para birimi arasın­daki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir.