Çapraz Satış

(Cross selling) Bir bölümün veya de­partmanın satıcısının, müşterilerine diğer departmanlardan tamamlayıcı ürünleride satmaya çalışmasını tanım­layan bir terimdir.