Cari Değer

(Realizable value) Piyasada alım satımı yapılan bir ekonomik varlığın belirli bir zaman aralığındaki değeridir.