Cari Harcamalar

(Current expenditures) 1- Doğrudan üretim artışına yönelik olmayan, etki­leri geçici olan ve bir defada kullanılıp tüketilen mal ve hizmetler için yapılan harcamalardır. 2- Bütçede yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan ve kamu etkinliklerinin sürdürülebil­mesi için personel ve diğer cari gider­lerden oluşan harcamaları tanımlar.