Çartır Navlun Sözleşmesi

(Charter transport contract) Taşıyan ile taşıtan arasında mallarının taşına­cağı geminin tamamının veya bir bölü­münün belirli bir süre veya sefer için kiralanmasıyla ilgili olan sözleşmedir.