Caves Ekonomileri

(Caves economies) İlk kez Richard A. Caves tarafından vurgulanan bir ma­liyet üstünlüğü analizidir. Bu maliyet üstünlüğü, belirli bir sanayi malının üretimiyle ilgili özel bir teknoloji veya markaya sahip olan firmanın, dünyanın çeşitli ülkelerinde kurduğu bağlı şir­ketlerde aynı malı üretmesi yöntemi ile sağlanabilir.