CDS Oranları

(Credit Default Swap: CDS) Kredi te­merrüt takası adı verilen bu finansal enstrüman, bir borcun geriye ödenmesi konusundaki risklerin düzeyini yansı­tır. 90’lı yıllarda ortaya çıkan bu uygu­lamada belirli bir risk primi ödenerek anapara tutarı güvence altına alınabilir. Uygulanan risk primi (spread) borcun algılanan batma ihtimalini yansıtır. Batma riski yükseldikçe piyasada olu­şan CDS oranı da tırmanışa geçer. CDS oranları Türkiye ve diğer ülkeler için 5 veya 10 yıl vadeli devlet tahvilleri için ve piyasalardaki değerlendirmelere göre her gün belirlenir ve “baz puan” olarak açıklanır. Tahvilinin CDS oranı yükselen bir ülkenin bir süre sonra “ra­ting” notunun düşürülmesi de günde­me gelebilir. Bu oranın düşmesi, dünya para piyasalarında ülkenin ekonomik durumunun eskisine göre daha olumlu değerlendirildiğini gösterir.