CE İşareti

(CE sign) Bir malın Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik ve çevre koruma stan­dartlarına uygun bir şekilde üretildiğini gösteren işarettir. Bu işaret AB dışında üretilen ve diğer ülkelere ihraç edilen malların üstüne de konabilir.

Bu nedenle dünyanın tüm ülkelerin­de CE işaretli mallara rastlanabilir. CE işareti, herhangi bir ürünün AB makamları tarafından onaylandığı an­lamına gelmez. İşaret üreten şirketin standartlara uygunluk taahhüdüdür ve uygunluğun olmadığı bir durumda tüm sorumluluk üreticiye aittir. 1985 yılın­da uygulanmasına başlanan işaretle ilgili yeni mevzuat 1993 yılında çıkarıl­mıştır. AB üyesi olmamalarına rağmen Türkiye ve İsviçre de CE işaretini uygu­lamayı kabul etmiştir.