Çeki Listesi

(Packing list) İthal veya ihraç edi­len malların gayrisafi ağırlıklarını kapsamlı olarak göstermek üzere düzenlenen listelerdir. Bu listelerde gösterilen ağırlıkların fatura ve kon­şimentoda gösterilen ağırlığa uygun olması gerekir.