Çekirdek Aile

(Nuclear family) Yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya yalnız ebe­veyn ve en az bir çocuğundan oluşan ai­lelerdir. Bu hanehalkı tiplerinin belirlen­mesinde kullanılan çocuk terimi, anne ve babaya göre ferdin durumunu belirtir. Örneğin 60 yaşındaki bir anne ile 35 ya­şındaki kızı “yalnız ebeveyn ve çocuklar­dan oluşan çekirdek aile” tanımına girer. Çekirdek aile sadece eşlerden veya eşler ile çocuklarından oluşur. Yalnız bir ebe­veyn ve çocuklarından oluşan aileler ise baba ile çocuklar ve anne ile çocuklar ol­mak üzere ikiye ayrılır. Kentlerde geçim sıkıntısı ve çok sayıda çocuğun yaşayacağı elverişli kira bedeli ödenecek geniş evleri bulmanın zorluğu ailelerin çocuk sayısını sınırlandırmasına yol açmaktadır. Türki­ye’de hanehalklarının yüzde 66.4’ü çekir­dek aile sınıflaması içine girmektedir.