Çekirdek Enflasyon

Çekirdek Enflasyon nedir?

(Core inflation) TÜİK’in açıkladığı ve altı farklı içerikle hesapladığı “Özel Kapsamlı Enflasyon Oranları”, sonra­ki aylardaki fiyat hareketleri hakkında önemli ipuçları verir. “Çekirdek enf­lasyon” diye bilinen bu enflasyon hesa­bında, mevsimlik hareket gösteren bazı mal ve hizmet grupları hesaplama dı­şında bırakılır. Çekirdek oranların ana­lizi ile enflasyonun orta vadedeki tren­dinin yakalanması amaçlanır. Dışsal ve mevsimlik etkilere açık olan gıda mad­deleri fiyatları ile enerji fiyatları dışta tutularak çeşitli özel enflasyon türleri hesaplanabilir. Ekonomik kamuoyu­nun dikkati tüketici fiyatları endeksin­de yoğunlaşırken, ekonomi yönetimi ve TCMB çekirdek enflasyon göstergeleri­ni inceleyerek politika kararlarını alır. Özel kapsamlı TÜFE oranları, tüm ge­çici etkilerin arındırılması sonucunda fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen artışın düzeyini ve değişimin yönünü gösterir. Çekirdek enflasyon hesapla­malarında kapsam şöyle belirlenir:

A- Mevsimlik ürünler hariç TÜFE, tüke­timdeki mevsimlik dalgalanmalar dışın­daki durumu görmek için kullanılır.

B- İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE sebze ve meyvelerin mevsimler boyunca ham petrolün ise bazı dönem­lerde iniş çıkışlarından arındırılmış ola­rak fiyat değişimlerinin yönünü gösterir.

C- Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE üçüncü çekirdek enf­lasyon türüdür.

D- İşlenmemiş gıda ürünleri, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜ- FE’de fiyatların orta vadede izleyecek­leri trend büyüteç altına alınır.

E- Beşinci özel kapsamlı gösterge alkol­lü içecekler ve tütün hariç TÜFE oranı olarak hesaplanır.

F- Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ha­riç TÜFE ise piyasadaki eğilimleri daha belirgin bir şekilde ortaya koyabilir. TÜİK, özel kapsamlı enflasyon göster­gelerinin daha iyi analiz edilebilmesi için bazı malların fiyatlarındaki değişi­mi yansıtan endeks değerlerini de her ay açıklamaktadır. Bu mal grupları arasın­da enerji ilk sırada yer almaktadır. Gıda grubunda işlenmemiş ve işlenmiş gıda ürünleri ayrı ayrı verilmektedir. Enerji ve gıda dışı mallar grubunda giyim ve ayakkabı, altın hariç dayanıklı mallar vardır. Ayrıca hizmetler sektöründeki fiyat hareketleri de izlenmektedir.