Çekme Stratejisi

(Pull strategy) Nihai tüketicilere yöne­lik olarak yapılan ve onları perakende­cilerden ürünleri talep etmeye cesaret­lendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren stratejidir.