Centilmenlik Anlaşması

(Gentlemen’s agreement) İki veya daha fazla firmanın piyasaları bölüşmek, fi­yatı veya üretimi belirlemek gibi yollar­la rekabeti önlemek amacıyla yaptıkları sözlü veya resmi olmayan bir anlaşma­dır. Rekabet hukuku açısından bu tür anlaşmalar rekabeti engelleyici nitelik­tedir ve anlaşmayı yapanlar hakkında yaptırım uygulanır.