Çernobil Olayı

İkinci Dünya Savaşında atom bomba­ları kullanımından sonra çevresel etki­leri açısından en kötü nükleer olaydır. 26 Nisan 1986’da güvenlik sistemleri denenirken bir dizi insan hatası sonu­cunda Priapat Nehri üzerinde bulunan Çernobil nükleer santralinin 4 numara­lı reaktörü istikrarsız bir hale gelmiş ve kontrolden çıkmıştır. 26 Nisan sabahı, saat 01.23’te güçlü bir buhar patlama­sıyla reaktörün içindeki su buharı 1.000 tonluk metal kapağı havaya uçurmuş, kalın beton duvarı delmiş ve çok zehirli radyoaktif bir buharın oluşmasına yol açan büyük bir hidrojen patlamasına yol açmıştır. Radyoaktif serpintiler Sovyetler Birliği’nin doğusu ile Güney­doğu ve Kuzeybatı Avrupa’da ciddi bir kirlenmeye yol açmıştır.