CES Üretim Fonksiyonu

(Constant elasticity of substitution production function) Üretim teknolo­jisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri (sermaye ve emek) arasındaki ikame esnekliği sabit olan üretim fonksiyonudur. İkame esneklik katsayısının alacağı değere göre bu üre­tim fonksiyonundan Leontief üretim fonksiyonu ve Cobb-Douglas üretim fonksiyonu türetilmektedir.