Çevik Yazılım Geliştirme

(Agile Software Development) Mevcut yazılım geliştirme süreçlerine tepki olarak doğmuş bir yöntemdir. Bu yön­temde iyi tasarıma, değişen ortama sürekli olarak uyum sağlama yetene­ğine, müşteri ile sürekli ilişki içinde bulunulmasına ve değişiklik istekleri­ne açık olma konularına öncelik veril­mektedir. Yazılım geliştirme sürecinde hız faktörü önemli görülmekte, müşteri isteklerinin “çalışan” bir modelle karşı­lanması amaçlanmaktadır. Bu yöntem geliştirilirken bakterilerin virüslere karşı geliştirdikleri savunma mekaniz­ması örnek alınmıştır.