Çevre Ekonomisi

(Economics of environment) Çevre so­runlarının iktisadi açıdan ele alındığı, çevreyi ve doğal kaynakları korumanın ekonomiye katkısının ve çevre kirliliği­nin en aza indirgenme yollarının ince­lendiği, ekonominin bir alt bilim dalıdır.