Çevre Kirliliği

(Environmental pollution) Üretim ve tüketim etkinlikleri sonucu ortaya çı­kan katı, sıvı veya gaz biçimindeki atık­ların fiziksel ve biyolojik ortamı olum­suz yönde etkilemesi sonucu insanla içinde yaşadığı doğal çevre arasındaki dengenin bozulmasıdır.