CFR

(Cost and Freight) Satıcının malı belirli bir noktaya kadar taşımayı taahhüt etti­ği ve malın fiyatına taşıma giderlerinin de dahil edildiği bir alım-satım türüdür. CF satışlarda, satıcı sigorta giderlerini ödemekle yükümlü değildir.