Chamberlin Analizi

(Chamberlin analysis) Tekelci reka­bet piyasalarında yakın ikame mallar üreten firmaların ürün farklılaştırması yaparak tekelci firma gibi davranacağı­nı ileri süren ve 1933 yılında ABD’li ik­tisatçı Edward Chamberlin tarafından geliştirilen yaklaşımdır.