Chicago Okulu

(Chicago School) Chicago Okulu ABD’de, Chicago Üniversitesi İktisat Bölümü’nde oluşmuş, ekonomik sis­tem, metodoloji alanında politik ve felsefi açılımlar ortaya koymuş bir ik­tisadi düşünce ekolüdür. Felsefi açılımı bireysel özgürlük üzerine temellenir. Rekabetçi piyasalara öncelik verilir­ken ekonomide kamu müdahalesinin gerekli olmadığı savunulur. Ekonomik düzenlemelerde ise başrol parasal sis­teme verilmektedir.

Frank H. Knight’dan Milton Friedman’a uzanan ekonomistlerin görüşleri ülkelerin ekonomi politikaları üzerin­de dönem dönem etkili olmuştur. 1979 sonrasında İngiltere ve ABD’den başla­yarak tüm kapitalist ülkelerde bu eko­lün düşünce sistemi geçerlilik kazan­mıştır. 1980 sonrasında IMF ve Dünya Bankası’nın krizdeki ülkelere empoze ettiği programlar da Chicago Okulu iktisatçılarının görüşlerinden etkilen­miştir. Washington Konsensüsü, eko­lün savunduğu görüşlerin uygulama esaslarını yansıtmıştır. Chicago Ekolü, 2008-2009 Krizi’nden sonra eski gücü­nü koruyamamıştır.