Çift Girişli Muhasebe

(Double entry bookkeeping) Bu kayıt tekniği bir yandan işletme varlıklarının ve bu varlıklardaki değişmelerin, diğer taraftan bu varlıklar üzerinde oluşan haklar ile bu haklardaki değişmelerin, aynı anda kaydedilmesini sağlar. Mu­hasebenin konusunu oluşturan işletme­lerdeki para ile ifade edilebilen olaylar, paralel ölçülerle sistematik olarak kay­dedilir, sınıflandırılır, zaman zaman özetlenir. Kayıt sonuçları, bu bilgileri kullanacak kişilere raporlar halinde su­nulur. Bunun için bu olayların işletmeye kazandırdığı varlıkların ve bu varlıklar üzerindeki hakların kaydedilmesi şart­tır. Çift-girişli kayıt tekniğinde para ile ifade edilen her olay iki defa kayıtlara geçirilir. Örnek olarak, işletme başka­sından borç alınca, hem işletmenin eli­ne geçen para, hem de bu paranın eline geçmesi ile başkasına borçlandığı hak­kın parasal ifadesi kayıtlara geçirilir.