Çift Vergileme

(Double taxation) Vergi mükellefleri­nin aynı servet veya gelir kaynağı üze­rinden iki defa vergilendirilmelerini tanımlar. Örneğin bir ülkede oturduğu halde gelirini bir başka ülkede elde eden kişi çifte vergilendirmeye tabi tutulabi­lir. Bir mükellef hem devlete hem de ye­rel yönetimlere vergi ödemek zorunda kalabilir. Hükümetler bu tür uygulama­ları önlemek için gerekli düzenlemeleri yapsa da her dönem çifte vergilemeden yakınanlar çıkabilir.