Çin Sanayi Üretimi

(China Industrial Production) 1980 sonrasında yüksek hızla büyüyen Çin ekonomisinin gidişatı artık tüm dünya­da ilgi ile izlenmektedir. Batı basınında üretim ve büyüme istatistiklerinin gü­venilir olmadığı ileri sürülmekte ama sanayi ve tarım üretimi ürün bazında gözlem altına alınınca büyüme istatis­tiklerinin gerçeğe yakın olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Çin’in göster­geleri ekonomik çevrelerde düzenli ola­rak izlenmektedir.

Sanayi üretimi göstergeleri, Çin’in ulusal istatistik bürosu tarafından ay­lık olarak yayınlanmaktadır. Bir ay so­nuçlandıktan 15 gün sonra Çince, bir ay sonra ise İngilizce istatistikler açıklanmaktadır. Sanayi üretimi hafif ve ağır sanayi olmak üzere iki grupta in­celenmekte, ağır sanayi grubu yatırım malları, makine-teçhizat ve otomotiv üretimini kapsamaktadır. İngilizce istatistiklere National Bureau of Sta­tistics of China’nın (NBS) sitesinden ulaşılmaktadır.