Cinsiyet Oranı

(Sexratio) Her 100 kadın nüfus için er­kek nüfus sayısıdır. Normal koşullarda tüm toplumlarda toplam erkek sayısı, toplam kadın sayısından daha fazladır. Fazlalık toplam nüfusun yüzde 1’i dola­yındadır. Erkek çocukların geleneksel olarak tercih edildiği Çin gibi ülkelerde erkeklerin oranı doğal oranın üstüne çıkmaktadır.